В. Кондрашова-Діденко, канд. екон. наук, доц., Л. Діденко, канд. філос. наук, доц. САМОЗАПЕРЕЧЕННЯ КРАЇНОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТ-НАСЛІДОК

Обґрунтовано, що на певному етапі розвитку країнової економіки виникають нові явища і процеси, які уможливлюють її самозаперечення. Continue reading

А. Маслов, канд. екон. наук, доц. ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто ідейні витоки та теоретичний зміст теорії інформаційного суспільства як методологічної основи теорії інформаційної економіки. Continue reading

А. Ігнатюк, д-р екон. наук, доц. ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

У роботі проаналізовано складові інституційно-організаційної системи регулювання галузевих ринків, а саме сукупність міждержавних угод, Continue reading

Г. Филюк, д-р екон. наук, доц. КОНКУРЕНТНО-МОНОПОЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Досліджено діалектику взаємодії конкуренції і монополії в економічній системі в умовах глобалізації. Розкрито економічні наслідки такої взаємодії. Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. МЕТОДИ ІНДИКАТИВНОЇ ОЦІНКИ МОЖЛИВОГО ШАХРАЙСТВА У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Здійснено узагальнення і класифікацію методів виявлення і прогнозування можливих фінансових махінацій, детально розглянуті можливості і сфера Continue reading

В. Мандибура, д-р екон. наук, проф. С. Батажок, канд. екон. наук, доц. ІНСТИТУТ ДОВІРИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВЧИХ ПРАВ НАСЕЛЕННЯ

Розкрито коло проблем, пов’язаних з функціонуванням інститутів довіри, недовіри (консюмеризму), сприяння формування довіри (маркетингу) в сфері кінцевого Continue reading