Т. Грищенко, канд. екон. наук., доц., І. Івахненко, асп. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища

В статті визначено основних суб’єктів ринку цінних паперів, проаналізовано їх діяльність та взаємодію між собою, а також розглянуто їх конкурентні Continue reading

О. Чеберяко, канд. екон. наук, доц. Сутність і класифікація міжнародних облігацій

У статті висвітлюються сутність, причини випуску та класифікація міжнародних облігацій, а також види міжнародних облігацій, які випускаються Україною з часів здобуття незалежності. Continue reading

Т. Мельник, канд. екон. наук, доц. Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

Стаття присвячена аналізу показників функціонування недержавних пенсійних фондів та оцінці ефективності їх діяльності, що дає змогу оцінити стан недержавного Continue reading

Н. Бутенко, канд. екон. наук Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу

В статті розглянуто методологічні аспекти використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу. Визначено напрями застосування системного Continue reading

Т. Затонацька, канд. фіз.-мат. наук, доц. Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні

Проаналізовані особливості розвитку державно-приватного партнерства та надані пропозиції щодо впровадження в Україні Continue reading

О. Любкіна, канд. екон. наук, доц. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі

У статті визначено основні ризики, притаманні фінансовим системам у після кризовий період, обґрунтовано необхідність зміни існуючих систем регулювання та нагляду Continue reading

Г. Купалова, д-р екон. наук, проф., О. Алексеєнко, канд. екон. наук Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України

Висвітлено теоретико-методологічні засади та дана оцінка стану організації фінансового контролю у Збройних Силах України. Сформульовані практичні Continue reading