О. Вірченко, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Суперечності визначення ролі землі в економічній системі

В статті досліджено основні суперечності визначення землі як виробничого ресурсу. Вказано ключові проблеми визначення земельної ренти Continue reading

А. Морозов, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі

Розглянута еволюція грошового обігу та фактори, які впливали на трансформацію грошових форм. Виділено основні тенденції, що спостерігаються Continue reading

С. Рибальченко, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Переваги суб’єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю

Розглянуто та проаналізовано складні та специфічні випадки структури страхового портфелю. Визначено функції розподілу, що характеризують Continue reading

О. Пригара, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Л. Ярош-Дмитренко, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі

Розглянуто питання оцінки привабливості міжнародних ринків і запропоновано багаторівневу систему показників їх оцінки. Здійснено SWOT – аналіз Continue reading

О. Рожко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи

У статті досліджуються проблеми формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. Визначаються чинники, Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку

Розглянуті особливості ринку рекламних послуг, його структура та основні характеристики, визначені основні принципи та стратегії ціноутворення, Continue reading

Ю. Субботович, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування

Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи розвитку системи управління фінансами на місцевому рівні, в контексті формування Continue reading

Т. Кравець, канд. фіз.-мат. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) А. Ситєнко, студ. (КНУ імені Тараса Шевченка) Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації

Досліджено локальні особливості кризових явищ 2008-2009 років на основі порівняльного аналізу фондових індексів України та Польщі. Continue reading

Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції

Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством

Стаття присвячена аналізу сутності і ролі інтелектуального капіталу в системі антикризового управління підприємством. Досліджено зміст, види та значення Continue reading