М. Бердар, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва

Обґрунтована необхідність прискорення розвитку підприємництва в Україні, визначено комплекс заходів, особливості впливу глобалізації, Continue reading

Василевський М., Заболотний С. Формування структури активів і пасивів на підприємствах агропромислового комплексу Польщі.

У статті наведено аналіз структури активів і пасивів акціонерних товариств з сектора агробізнесу, що представлені на Варшавській фондовій біржі. Continue reading

В. Кравченко, канд. екон. наук (КНУ імені Тараса Шевченка) Чуньбу Ду, асп. (ОНУ імені І.І. Мечнікова) Аналіз привабливості українського ринку для малих та середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики.

Досліджуються теоретичні та практичні питання аналізу привабливості українського ринку для малих та середніх підприємств КНР. Continue reading

Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв’язків між подіями на підприємстві

Розглядаються питання, пов’язані з адаптацією концепції моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на базі Continue reading

О. Нестеренко, канд. екон. наук (КНУ імені Тараса Шевченка) Австрійська суб’єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу

Розкрито основні теоретико-методологічні положення австрійсько суб’єктивно-психологічної школи. Виявлено якісні характеристики австрійської традиції Continue reading

А. Ігнатюк, д-р екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку

Досліджуються стратегії фірм, що спрямовані на збільшення їх ринкової влади, набуття та підтримку монопольного становища фірми на ринку. Continue reading

В. Мандибура, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В контексті еволюції наукових підходів розглянуті проблемні питання теоретичного визначення економічної сутності фіктивного капіталу. Continue reading