І. Януль, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні

Вивчено особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до нового законодавства в Україні, Continue reading

В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків

Досліджуються зміст та фактори розвитку фінансових інновацій. Виявлено роль фінансових інновацій у диверсифікація сучасних фінансових Continue reading

О. Плахтій (“Інститут аналізу ризиків”) Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації

Розглянуто та досліджено можливості визначення ринкової частки страховика за даними про його страхові резерви та виручку у разі відсутності інформації Continue reading

В. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань

У статті розглядаються питання пост-кризового стану страхового ринку і санаційні заходи в сфері аквізиційної діяльності страховиків – система Continue reading

О. Залєтов, канд. екон. наук, доц. (ЛСОУ) “Асистанс” та його особливості на страховому ринку

Визначено види асистансу, досліджено класифікаційні ознаки асистанських компаній залежно від організаційно- правової форми та видів діяльності на страховому ринку. Continue reading

С. Журавін, І. Смирнова Сюрвей як нова ступінь в системі ризик-менеджменту об’єктів нерухомості

У статті розглядається необхідність сюрвея в системі ризик-менеджменту об’єктів нерухомості. Обгрунтовується значущість даної експертизи Continue reading

Ю. Гришан, канд. екон. наук, доц. (ПрАТ “Страхове товариство “Іллічівське”) Реформа фінансування системи охорони здоров’я України

У статті наводиться приклад проведення реформ у системі охорони здоров’я України через призму глобальних рекомендацій ВООЗ. Continue reading

Л. Временко, канд. екон. наук, доц. (Харківський союз страховиків), В. Мужилівський, асп. (ХНУ будівництва та архітектури) Моделювання проблем обов’язкового страхування в Україні

В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов’язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру Continue reading

Р. Пікус, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), А. Ігнатюк, канд. екон. наук, асисит. (КНУ імені Тараса Шевченка) Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства

В статті розглянуто основні тенденції розвитку страхової освіти в Україні, визначено її зміст і завдання, основні форми як фактору підвищення страхової культури суспільства. Continue reading

В. Базилевич, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України

Досліджується стан вітчизняного страхового ринку в сучасних економічних умовах. Розглянуті основні тенденції його розвитку. Continue reading