Н. Романчук, гол. економіст (Інститут демографії та соціальних досліджень Ім. М.В. Птухи НАН України) Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення

В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Continue reading

О. Позняк, канд. екон. наук, зав. відділу міграційних досліджень (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України) Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва

Здійснено статистичне оцінювання фактичної чисельності населення м. Києва, яке спирається на дані державної статистики щодо чисельності Continue reading

Н. Парфенцева, д-р екон. наук, проф. (Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби cтатистики), Л. Момотюк, канд. екон. наук, доц. (Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби cтатистики) Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльності фінансових установ України

Розглянуто основні тенденцїї розвитку міжнародних та національних статистичних класифікацій, з метою статистичного оцінювання ринку фінансових Continue reading

З. Пальян, канд. екон. наук, доц. (КНУ ім. Т. Шевченко) Фактори динаміки народжуваності в Україні: статистична оцінка

В роботі подано результати статистичного оцінювання впливу демографічних та медико-біологічних чинників на динаміку народжуваності в Україні. Continue reading

С. Огреба, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки

В статті представлено процес гармонізації аналітичного забезпечення кількісного вимірювання обсягів економіки, яка безпосередньо Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Я. Овсянникова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика

В статті проведено аналіз існуючих в міжнародній практиці методичних підходів до оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства, Continue reading

С. Козак, асп. (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні

Розглянуті питання щодо методичних підходів для статистичного оцінювання основних складових ринку нерухомості в Україні. Continue reading

Колеснік Я., канд. екон. Наук (пров. екон. НБУ, м. Київ) Особливості розроблення інтегрального показника для оцінки достатності капіталу банків

У статті розглядаються статистичні підходи до розробки інтегрального показника на основі багатовимірних статистичних методів для Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), С. Шибіріна, канд. екон. наук, асист.т(КНУ імені Тараса Шевченка) Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості

Розроблено систему статичних показників та здійснено оцінювання рівня збалансованості ринку нерухомості за рівнями його функціонування. Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. (КНУ имени Тараса Шевченко), І. Романюк, асп. (КНУ имени Тараса Шевченко) Міжнародний досвід оцінювання якості життя населення і можливості його використання в Україні

В статті аналізуються міжнародні підходи до оцінювання якості життя населення, а також досліджуються можливості використання міжнародного досвіду Continue reading