І. Ковалевська, асп. (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілля на здоров’я населення і якість життя людини

Проаналізовано взаємозв’язок екологічних і соціальних умов виробництва на основі комплексного використання системи статистичних Continue reading

Т. Іванова, канд. екон. наук, ст. викл. (Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин) Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу

Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність Continue reading

О. Іваненко, канд. екон. наук, асист., (КНУ імени Тараса Шевченка) Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів

За результатами статистичного аналізу оцінений вплив структури активів кредитних спілок і ризикованості окремих операцій на забезпечення Continue reading

О. Євсєєнко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України

Вивчено вплив основних факторів, що характеризують стан сучасного фондового ринку в Україні на соціально-економічний розвиток країни. Continue reading

І. Гончар, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), В. Бабірад-Лазунін, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів

В статті реалізовано позиціонування українських товарів на зовнішніх ринках головних торгових партнеріви, а також досліджено динаміку зміни Continue reading

Г. Голубова, асп. (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні

У статті методом головних компонент виділено з-поміж великої кількості показників 4 головні фактори, які було покладено в основу побудови регресійної Continue reading

С. Герасименко, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком держави

Досліджено шляхи вирішення проблем, пов’язаних з наданням можливості населенню отримувати зрозумілу статистичну інформацію про Continue reading

Т. Гаращенко, асп. (Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України) Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні

Досліджено динаміку основних показників абортів, пов’язаних із небажаною вагітністю. Визначено особливості їхньої динаміки за регіонами Україні, Continue reading