Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання

У статті розглядаються питання, пов’язані з розробкою моделей соціально-економічних систем через поєднання образів їх проектної, процесної та середовищної Continue reading

О. Машаро, начальник Департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторного (транспортного) страхового бюро України Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні

У даній статті на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних Continue reading

А. Сабірова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії

У статті досліджено особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії. Розглядаються такі етапи розробки маркетингової стратегії Continue reading

О. Прокоф’єва, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості функціонування страхової компанії “Нannover re” як однієї із найбільших перестрахувальних компаній світу

У статті висвітлено історію розвитку компанії, її фінансові показники та їх вплив на світовий ринок перестрахування, розглянуто non-life та life перестрахування, Continue reading

Г. Олійник, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фінансовий супермаркет – найвища форма банківсько-страхової інтеграції

У статті визначено передумови виникнення та зміст поняття фінансового супермаркету, запропонована структура побудови фінансового супермаркету Continue reading

Г. Тлуста, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній

У статті проаналізовано сучасні визначення категорії стрес-тестування, досліджено процес інтеграції стрестестування в систему ризик-менеджменту Continue reading

А. Шолойко, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Світовий досвід державної підтримки сільського господарства через програми страхування

У статті розглянуто досвід країн-членів Світової організації торгівлі щодо використання програм страхування для державної підтримки сільського господарства. Continue reading

Ю. Алескерова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. (ННІ “Інститут аграрної економіки”) Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення

У статті розглянуто сутність ризику у сільському господарстві, способи зменшення та розподілу ризиків, проаналізовано розвиток світового сільськогосподарського Continue reading

Т. Моташко, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії

Досліджено практичні аспекти функціонування ринку медичного страхування. Розглянуто особливості розвитку європейського ринку медичного страхування. Continue reading

О. Плахтій (“Інституту аналізу ризиків”) Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків

У статті розглянуто переваги та недоліки індивідуальних і публічних рейтингів, досліджено ефективність ідеї щодо рейтингового діапазону у якості Continue reading