І. Прилуцька, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії

У статті визначено внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва в Україні та досліджено засоби їх протидії у розвинених країнах. Continue reading

Т. Петровська, асис., КНУ імені Тараса Шевченка Етапи підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств на інноваційних засадах

Розроблено алгоритм поетапного підвищення ефективності функціонування вуглевидобувних підприємств, що надасть змогу урізноманітнити Continue reading

М. Ситницький, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка, Ю. Варава, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок

Визначено та систематизовано основні завдання маркетингової стратегії при органічному включенні товару-новинки в існуючий асортимент ринку. Continue reading

А. Степанова, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка, Є. Удод, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни

Висвітлено основні фактори та мотивацію формування заощаджень домогосподарств, надано пропозиції щодо трансформації заощаджень в інвестиційний ресурс. Continue reading

П. Кухта, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств

Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

Розкрито сутність валютно-курсової політики. Проаналізовано сучасний стан валютного курсу України та визначено ступінь його впливу на цінову Continue reading

Л. Оліх, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, А. Маслюківська, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства

Стаття присвячена проблемам формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства. Авторами виокремлено основні складові Continue reading

В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, О. Чулак, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Оцінювання об’єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства

У статті розглянуто основні методи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу

Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції теоретичних підходів до аналізу сутності інтелектуального капіталу. Досліджено етапи розвитку теорії Continue reading

П. Скотний, канд. екон. наук, докторант, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Проблемне “поле” сучасних теоретико-методологічних дискурсів: інноваційний підхід

У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів, досліджено їх роль і значення у контексті епохи “пост-“. Continue reading