О. Домбровський, канд. екон. наук, докторант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку

У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті Continue reading

А. Дука, канд. екон. наук, доц., докторант, КНУ імені Тараса Шевченка Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки

Проаналізовано основні теоретичні концепції формування заощаджень. Визначені специфічні риси формування та використання заощаджень Continue reading

А. Маслов, канд. екон. наук, доц., докторант, КНУ імені Тараса Шевченка Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки

У статті розглянуто зміст і структуру теорії інтелектуального капіталу та її зв’язок із теорією людського капіталу в процесі становлення теорії та практики Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, А. Букало, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність

Визначено основних інвестиційних посередників у країнах з ринково-орієнтованим та банківсько-орієнтованим типом розвитку. Проаналізовано Continue reading

Д. Черваньов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. АПН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Л. Названова, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні

Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні Continue reading