С. Фірсова, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, І. Оробець, студ. магістратури, КНУ імені Тараса Шевченка Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу

Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Continue reading

К. Ковальська, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації

У статті розкрито необхідність стратегічного управління людськими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу Continue reading

В. Святненко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, І. Нетреба, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах

У статті розглянуто сутність, принципи, вимоги та етапи впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах, Continue reading

І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, Н. Боклан, асист., НТУУ “Київський політехнічний інститут” Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект

У статті на основі аналізу стану й перспектив розвитку машинобудівного комплексу України досліджуються питання управління Continue reading

В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, Г. Кочедикова, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України

У статті зазначені проблеми енергетичної сфери та процесу енергозабезпечення України енергетичними ресурсами. Запропоновано Continue reading

Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях

У статті досліджуються сучасні проблеми розробки та впровадження систем якості ISO 9001: 2008 на великих підприємствах. Аналізуються вимоги, Continue reading

Г. Филюк, д-р екон. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка, А. Грінченко, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України

У статті проаналізовано сучасні проблеми мінімізації непродуктивних витрат і втрат. Запропоновано шляхи їх вирішення та проведено розрахунки Continue reading

І. Єгоров, д-р екон. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка, В. Чехун, мол. наук. співроб., Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду

Висвітлено основні аспекти впливу патентів на технологічний та соціальний розвиток та запропоновано адаптувати потужний світовий досвід у даній сфері Continue reading