Н. Жукова, канд. екон. наук, доц. (Київський економічн. ін-т менеджменту), С. Рибак, канд. екон. наук, доц. (Міністерство фінансів України) Державний борг та його вплив макроекономічний розвиток України

У статті досліджені загальні закономірності розвитку державного боргу України в сучасних умовах. Здійснено макроекономічний аналіз державного Continue reading

В. Зайчикова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. (КНУ імені Тараса Шевченка) Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку

Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Continue reading

О. Дмитрієва, канд. екон. наук, доц. (Севастопольський національн. технічн. ун-т) Формування оптимальної ресурсної політики в банках України

Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Continue reading

Л. Данілова, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ імені Вадима Гетьмана), О. Мельник, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т ДПС України) Власний капітал підприємства і проблеми його формування

Досліджено економічну сутність власного капіталу підприємства. Розглянуто основні проблеми формування окремих складових власного капіталу підприємства. Continue reading

Л. Гудзинська, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків

У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. Continue reading

О. Гордей, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т ДПС України) Фінансове забезпечення рівня життя населення у післякризовий період

У роботі досліджено основні напрями фінансового забезпечення рівня життя населення у після кризовий період. Виявлено найбільш незахищені верстви суспільства. Continue reading

С. Боринець, канд. екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), В. Делас, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку

У статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасного світового валютного ринку та ринку похідних фінансових інструментів. Continue reading

В. Батковський, заст. нач. управління звітів (Національний банк України), О. Любкіна, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Сучасні тенденції розвитку банківського сектора та нові виклики глобальній фінансовій стабільності

Трансформація сучасних фінансових інститутів відбувається на фоні динамічних змін суспільства. Нові підходи до соціальних стандартів і цінностей вимагають Continue reading

Л. Шкваря, д-р екон. наук, проф. (Російський ун-т дружби народів) Росія-Україна: інноваційний розвиток в посткризовому періоді

Iнновацiйний розвиток свiтового господарства – один iз найважливiших i перспективних напрямкiв, значення якого зростає в умовах свiтової кризи. Continue reading

В. Тропіна, д-р екон. наук, доц. (Чернігівськ. держав. ін-т економіки і управління), О. Гонта, д-р екон. наук, доц. (Чернігівськ. держав. ін-т економіки і управління) Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики

Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності Continue reading