Н. Куземко, асп. (Дніпропетровський національний ун-т імені Олеся Гончара) Фінансові індикатори портфеля банківських ресурсів України в аспекті фаз економічного розвитку

У роботі запропоновано підходи до аналізу ринку банківських фінансових ресурсів, виділено множину індикаторів для портфеля банківських ресурсів Continue reading

Н. Дрозд, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Міжнародні потоки капіталу та підтримка фінансової стабільності після глобальної фінансової кризи

Розглянуто природу, функціональну спрямованість та характеристики методів підтримки глобальної фінансової стабільності. Continue reading

В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи

Досліджуються зміст зовнішніх шоків та їх передача до національних фінансових систем, поширення фінансових криз. Аналізуються канали впливу зовніщніх Continue reading

В. Рудик, канд. екон. наук, доц. (Подільський державний аграрно-технічний ун-т) Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні.

Розглядаються основні фінансові і економічні фактори, які характеризують фінансовий стан національної пенсійної системи, аналізуються тенденції, Continue reading

В. Плиса, канд. екон. наук, доц. (Львівський національний ун-т імені Івана Франка) Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір

Обґрунтовано економічну сутність стратегії інтеграції страхового ринку України у світовий страховий прості. З’ясовано суперечності та парадокси функціонування Continue reading

В. Кравець, асист. (Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича), О. Яфінович, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні

В статті на основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ в структурі фінансового ринку, визначено проблеми та перспективи розвитку інститутів Continue reading

В. Федірко, канд. екон. наук, ст. викл. (ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”) Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки

У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської Continue reading

В. Краєвський, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т біоресурсів і природокористування України) Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків

В статті, з теоретичної точки зору, розглядається місце фінансових інститутів у системі національних рахунків. Розглянуті основні джерела інформації Continue reading

Т. Коляда, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т ДПС України) Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України

Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу Continue reading

Ю. Коваленко, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т ДПС України) Право власності як інституційна складова фінансового сектора України

Стаття присвячена дослідженню права власності як складової інституційного середовища фінансового сектора. Визначено основні недоліки у проведенні Continue reading