Т. Затонацька, канд. фіз.-мат. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні

У статті розглянуто та проаналізовано різні форми фінансування вищих навчальних закладів у різних країнах світу, розроблені рекомендації для Continue reading

К. Жадько, канд. екон. наук, доц. (Дніпропетровська державна фінансова академія) Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах

В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління Continue reading

Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні

У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб’єктами ринку праці в Україні Continue reading

Ж. Гарбар, канд. екон. наук, доц. (Вінницький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ), В. Гарбар, канд. екон. наук, доц. (Вінницький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ), А. Нікітішин, канд. екон. наук, доц. (Вінницький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ) Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні

У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Continue reading

В. Вовк, канд. екон. наук, доц. (Харківський національний ун-т внутрішніх справ) Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації

У статті розглянуто особливості оцінки справедливої вартості банківського бізнесу. Досліджено переваги та недоліки використання традиційних підходів до Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), В. Вірченко, канд. істор. наук, доц. (Українськ. держ. ун-ту фінансів та міжнародної торгівлі) Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України.

Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції ринку державних боргових цінних паперів України, а також його сучасного стану. Досліджено етапи Continue reading

М. Бердар, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах

В статті обґрунтовано теоретичні засади і методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислових підприємств та стратегічного управління ними. Continue reading

О. Баженова, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Ю. Баженова, канд. екон. наук (ТОВ “Міжнарод. автомоб. холдинг “Атлант-М”) IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Стаття присвячена питанню первинного розміщення акцій українськими компаніями як фактору підвищення конкурентоспроможності Continue reading

А. Рибчук, д-р екон. наук (Дрогобицький державний педагог. ун-т імені Івана Франка), В. Прушківський, д-р екон. наук (Запоріжський національний технічн. ун-т) Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період

У статті досліджується посткризовий стан функціонування та оздоровлення об’єктів виробничої інфраструктури різних суб’єктів світової економіки. Continue reading

В. Плескач, д-р екон. наук (Науково-дослідний фінанс. ін.-т ДННУ “Академія фінансового управління”) Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України

Розглянуто статистичний аналіз і прогнозування податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Continue reading