Федоренко І., Рибалко В. Застосування методу аналізу головних компонент для моделювання інвестиційної привабливості компаній

Дана стаття присвячена підходу до оцінки доцільності інвестицій за допомогою факторного аналізу. Інвестори стикаються з проблемою, як систематизувати дані, Continue reading

Чорноус Г., Ветчинов О. Технологія Business Intelligence: можливості, застосування і особливості в Україні

Статтю присвячено застосуванню новітніх аналітичних інструментів, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів економіки. Особливу увагу Continue reading

Чорнодід І. Теоретичний аспект соціальної конкурентоспроможності національної економіки за сучасних умов господарювання

Стаття присвячена сутності конкурентоспроможності національної економіки. Розкрито сутність категорії конкурентоспроможність національної економіки Continue reading

Черняк O., Черняк Є. Деякі підходи до державного регулювання трудової міграції в Україні

Посилення міжнародних міграційних процесів є однією за найпомітніших рис глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства. Continue reading

Кармона-Гонсалес Н., Діас-Ролдан С. Макроекономічний аналіз фінансової кризи: чи має значення валютний союз?

Недавній аналіз фінансової кризи призвів до деяких дискусій про роль економічної політики, зокрема, про наслідки різних режимів грошової політики. Continue reading

Белінська Л., Веліцкене М. Вплив економічного зростання на розвиток страхового ринку Литви та України

Метою даної статті є оцінка кореляції між економічним зростанням і розвитком литовського та українського ринків страхування. Автори оцінюють, Continue reading

Баженова О. Зовнішні шоки економічного зростання в Україні: теоретичні основи та емпірична перевірка

У статті розглядаються впливи зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні. Розглянуто основні зовнішні шоки зростання в Україні. Continue reading

Астрокайте І. Ринок капіталів Литви: проблеми залучення інвестицій

Хоча нормативно-правова база литовського ринку капіталу є добре збалансованою і відповідає вимогам ЄС, органи нагляду за ринком ефективно функціонують, Continue reading