Затонацька Т., Ставицький А. Розробка методики прогнозування податку на прибуток підприємств України у середньостроковій перспектив

Досліджено підходи до розробки методик прогнозування податку на прибуток підприємств при формуванні Державного бюджету України. Continue reading

Вірченко O. Формування ринку землі в Україні: ключові можливості та загрози

В статті досліджено можливий вплив формування ринку землі на українську економіку. Зазначено ключові можливості та загрози для ринкового регулювання Continue reading

Вірченко А. Макроекономічні ефекти трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики в умовах фінансово-економічної кризи

Досліджено вплив елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики на реальний сектор економіки. Висвітлено головні підходи Continue reading

Венгер Т. Соціальні наслідки зростання державного боргу для країн з різним рівнем економічного розвитку

Досліджено основні соціальні наслідки збільшення державного боргу в залежності від рівня економічного розвитку країни і рівня заборгованості. Continue reading

Станікунас Р., Стрюкас Р. Застосування політики змагання в секторі телекомунікацій

Ця стаття пов’язана з аналізом взаємодії політики змагання та регуляторної практики у мережевій промисловості як, наприклад, телекомунікації. Continue reading

Софіщенко І. Стратегічний розвиток фінансової системи перехідних економік: міжнародний аспект

Автор визначає фактори глобальної фінансової нестабільності, які визначають механізми впливу процесів фінансової глобалізації на фінансові системи перехідних економік. Continue reading

Шевченко В. Вплив фінансової глобалізації на банківську стабільність країн ЦСЄ

Стаття присвячена оцінці умов та тенденцій фінансової глобалізації, її впливу на банківську діяльність. Дається оцінка позитивному та негативному впливу Continue reading

Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів

У статті аналізуються зміни до порядку формування та виконання місцевих бюджетів відповідно до норми нового Бюджетного кодексу; розглядаються основи Continue reading

Руських К. Переосмислення національних та Європейських фінансових регуляторних рамок після кризи: випадок трьох нових членів ЄС

Фінансова криза 2008 року змусила країни-члени ЄС переглянути існуючі національні та європейські фінансові регулятивні засади. Нові держави-члени Continue reading