Ю. Нікітченко, ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин

Проведено комплексну економіко-екологічну оцінку технологій переробки зношених шин, виявлено фактори, що впливають на розвиток системи Continue reading

Рахмєтова А. Управління ризиками у взаємодії банківського та реального секторів економіки

Обгрунтовано тезу про те, що казахстанська економіка характеризується великою залежністю від змін кон’юнктури світових фінансових ринків, Continue reading

В. Некрасова (КНУ імені Тараса Шевченка) Нормативно-правове регулювання контролю доходів і видатків у вищих освітніх закладах

Розглянуто чинну нормативно-правову базу щодо організації контролю доходів і видатків у вищих навчальних закладах в умовах реформування вищої Continue reading

Давлетбаєва Н. Вибір стратегії розвитку кластерів у промисловості Казахстану

Висвітлено актуальні проблеми вибору стратегії розвитку кластерів. Отримані результати підлтверджують, що формування і розвиток кластерів у Казахстані Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів

Розкрито та визначено особливості поглядів різних економічних шкіл на феномен реклами та її значення на різних етапах розвитку соціально-економічної системи Continue reading

Вечкінзова Е. Зростання ролі держави у розвитку індустріально-інноваційної інфраструктури

Досліджено зростаючу роль держави у формуванні й розвитку індустріально-інноваційної інфраструктури національних економік. Виявлено, що процес Continue reading

Таубаєв А. Формування національної моделі економічного розвитку у Республіці Казахстан

Підбито основні підсумки економічного розвитку Республіки Казахстан за роки незалежності. Визначено три основні етапи розвитку національної Continue reading

Ю. Сагайдак, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Харченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні

Розглянуто питання становлення та розвитку екологічного ринку в Україні. Основну увагу приділено дослідженню чинників, що стримують розвиток Continue reading

Конакбаєв А. Особливості регулювання кредитного ринку в умовах циклічності економіки

У такій системі з вродженою нестабільністю, як фінансові ринки, не слід прагнути до ідеальної стабільності, що, можливо, призвело до сьогоднішніх проблем. Continue reading