Л. Пашнюк, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка ФІЛАНТРОПІЯ ТА СПОНСОРСТВО ЯК СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Розглянуто сутність соціальної відповідальності бізнесу та можливі результати від її впровадження. Досліджено такі складові соціальної відповідальності Continue reading

І. Новікова, канд. екон. наук, КНУ імені Тараса Шевченка, К. Алексеєва, канд. держ. упр., доц., КНЛУ ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ МІНЛИВИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

У статті досліджується вітчизняний досвід державного регулювання розвитку підприємництва в умовах мінливих інституційних бар’єрів. Порівнюється Continue reading

О. Нестеренко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ВПЛИВ АВСТРІЙСЬКОЇ СУБ’ЄКТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІЧНУ ДУМКУ

Проаналізовано основні ідеї М.Тугана-Барановського та Є.Слуцького в контексті поширення маржиналістських ідей в Україні. Виявлено вирішальний Continue reading

І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, Т. Білорус, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ

У статті розглядаються сутність регіональних інноваційних систем та підходи до структуризації її елементів для визначення напрямів підвищення Continue reading

Г. Ільїна, канд. філос. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка НАУКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

Стаття розкриває проблему трансформацію інновації в умовах технізації науки як детермінанти суспільного розвитку. Виявляється перехід від Continue reading

А. Игнатюк, д-р. экон. наук, доц., КНУ имени Тараса Шевченко ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

Здійснено систематизацію теоретико-методологічних підходів до аналізу ринків з метою визначення сучасногопредмету дослідження теорії галузевих Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ Й. ШУМПЕТЕРА: СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІДЕЙ

Розкрито значення новаторських підходів Й. Шумпетера у конструюванні пізнавального інструментарію дослідження проблем економічного Continue reading

А. Дука, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Й. ШУМПЕТЕРА

Проаналізовано основоположні ідеї теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, що дозволяють обґрунтувати витоки технологічної модернізації Continue reading

Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка ФОНДИ СУВЕРЕННОГО ДОБРОБУТУ ЯК ОСОБЛИВІ МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТОРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СПАДУ

Розглянуто природу, функціональну спрямованість та характеристики фондів суверенного добробуту. Визначено можливість Continue reading