О. Чулак, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості основних етапів інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. Визначені ключові Continue reading

І. Прилуцька, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті визначено поняття ринку технологій, зазначено його роль та вплив на розвиток інноваційного підприємництва та обґрунтовано необхідність Continue reading

А. Вікулова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Визначено особливості ринкової реалізації результатів наукових розробок та недоліки, які спричиняють подвійне розуміння і неузгодженість Continue reading

А. Маслюківська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА: ВІД КЛАСИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЯ” ДО СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ

У статті досліджено еволюцію виникнення та класичне визначення поняття “інновація”. Розглянуто основні положення інноваційної теорії Йозефа Шумпетера Continue reading

М. Ситницький, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФРАНЧАЙЗИНГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Обґрунтовано актуальність розвитку франчайзингових відносин у сфері культури в Україні, запропоновано авторське визначення “франчайзинга Continue reading

І. Нетреба, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що Continue reading

В. Святненко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АКТУЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ Й. А. ШУМПЕТЕРА У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто трактування ідей Й. Шумпетера щодо особливої ролі менеджерів інноваційної сфери діяльності. Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ А. СМІТОМ

У статті досліджено сутність та природу поняття “інвестиції”. Визначено основні концептуальні елементи наукової теорії А. Сміта. Розкрито Continue reading

П. Кухта, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито особливості та перспективи структурної перебудови економіки України, узагальнено основні концептуальні підходи до структурних Continue reading

Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ” У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

У статті досліджується сучасне розуміння поняття “організаційних інновацій”, характеризуються етапи розвитку менеджменту якості та обґрунтовується Continue reading