Д. Чеберкус, канд. екон. наук Держане агентство з питань науки, інновацій та інформатизації, Київ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті визначено необхідність застосування дослідницького податкового кредиту як інструменту державного регулювання інноваційного Continue reading

А. Цуркан, д-р наук (PhD) Інститут економіки, фінансів і статистики Академії наук Молдови, Кишинів, О. Красовська, канд. екон. наук, ст. науч. співр. ЦДПІН імені Г.М. Доброва НАН України, Київ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуто умови та можливості моделювання інноваційної діяльності з точки зору формування ефективної інноваційної політики держави. Continue reading

І. Крупка, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто та систематизовано основні теоретичні підходи до тлумачення фінансових інновацій. Обґрунтовано важливість інноваційних Continue reading

О. Домбровський, канд. екон. наук Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ “ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ХРОНОТОП”

У статті досліджується проблема “цивілізаційного хронотопу”, яка є інноваційною категорією сучасної економічної теорії та наступним кроком в її розвитку. Continue reading

О. Зухба, канд. екон. наук, доц. Донецький національний технічний університет, Вища школа економіки та менеджменту, Донецьк ІННОВАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Визначено сутність та зміст інноваційних зрушень у економічній діяльності домогосподарства у різних сферах відтворення. Показано, що кожне Continue reading

М. Кравченко, канд. екон. наук, доц. Донецький національний технічний університет, Донецьк, Є. Шергелашвілі, асп. Донецький національний технічний університет, Донецьк ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА Й. ШУМПЕТЕРА ТА ПРИНЦИПИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена принципам реорганізації економічної системи України. Принципи реорганізації економічної системи представлені в статті у Continue reading

Л. Алексеєнко, д-р екон. наук, проф. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, О. Стасик, асп. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ У ПРОЦЕСАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Досліджено основні концептуальні засади фінансового потенціалу процесів злиття та поглинання як чинників зовнішнього зростання корпорацій, Continue reading

Е. Бiкaс, доцент кафедри фінансів Вільнюський університет, Литва, Г. Келіуотите-Станіленіне, докторант кафедри фінансів Вільнюський університет, Литва ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стаття містить аналіз податкових систем держав-членів Європейського Союзу. Незважаючи на численні ініціативи податкової Continue reading

О. Бахо-Рубіо, PhD Університет Кастілья-Ла-Манча, Сьюдад-Реаль, Іспанія, A. Гомес-Плана, PhD Державний університет Наварри, Памплона, Іспанія АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ СКОРОЧЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ ІСПАНІЇ

Високий дефіцит державного бюджету входить у сферу інтересів багатьох європейських країнах. Ми розглядаємо ефекти декількох альтернативних Continue reading

І. Мартінавічус, доктор наук, декан економічного факультету Вільнюський університет, Литва ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Потужність економіки та її можливості можуть бути виміряні за допомогою різних методик і численних макропоказників. Визначення Continue reading