В. Штець, асп. ДУ “Інститут кономіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Київ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ ДО “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції “зеленої економіки” як Continue reading

В. Четверик, мол. наук. співроб. ЗАТ “Інститут інноваційного провайдингу” НААН, Київ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто основні засади інформаційно-правового забезпечення розвитку персоналу господарюючих суб’єктів. Досліджено Continue reading

О. Харіна, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті висвітлено основні тенденції розвитку молокопереробних підприємств України, розглянуто ряд проблем інституційного характеру, Continue reading

В. Стегура, канд. екон. наук Національний університет харчових технологій, Київ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації Continue reading

Н. Серветник, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИНХРОННІ ТА АСИНХРОННІ КОЛИВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ

У статті розглянуто методи досліджень ступеня синхронізації ділових циклів різних країн. Проведено аналіз взаємозв’язків в середині груп країн, побудованих Continue reading

Е. Прушківська, докторант КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті висвітлено взаємозв’язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Continue reading

Є. Поштар, здобувач КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС

Стаття присвячена аналізу сучасних теорій та концепцій валютно-фінансової інтеграції в ЄС, даються характеристики генези системи наддержавного Continue reading

С. Павліашвілі, д-р екон. наук, проф. Тбіліський навчальний університет, Грузія, Д. Губеладзе, д-р агроекон. наук, проф. Аграрний університет Грузії, Грузія ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В ГРУЗІЇ

У статті проаналізовано сутність, форми і характер об’єктивного процесу трансформації відносин власності. Показано, що право власності є Continue reading

С. Мищенко, д-р екон. наук Університет банківської справи НБУ, Київ, С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті досліджено методи та інструменти грошово-кредитної політики, а також особливості їх використання у механізмі регулювання Continue reading

Т. Мурована, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Досліджено основні проблеми організації бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами в сучасних складних економічних Continue reading