О. Клепікова, канд. екон. наук, доц. Одеський національний політехнічний університет, Одеса МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Стаття присвячена питанням розробки маркетингової стратегії страхової компанії з використанням основних засобів математичного моделювання Continue reading

О. Зоценко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК АКЦІЙ

У статті розглянуто питання впливу процесу глобалізації на український ринок акцій. Досліджено основні тенденції глобалізації світового ринку акцій. Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., В. Волошина, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій розвитку вищої освіти у контексті її комерціалізації під впливом глобалізаційних процесів. Continue reading

І. Дерун, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

У статті здійснено критичний аналіз поглядів різних вчених щодо оцінки вибору та впровадження комп’ютерних бухгалтерських програм. Continue reading

Н. Гура, д-р екон. наук, проф., М. Цибульник, магістр КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Розкрито особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та обліку в них. Визначено складові елементів фінансових звітів, запропоновано Continue reading

Л. Гудзинська, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ОЦІНКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ

У статті дана економіко-правова оцінка ризиків запровадження фінансових векселів в Україні. Continue reading

Н. Гончаренко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Розглянуті й удосконалені теоретичні й організаційні засади екологічного контролінгу. Розкрито сутність екологічного контролінгу й Continue reading

З. Галушка, д-р екон. наук, проф., О. Лусте, асп. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ: КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ ПІДХІД

У статті визначено роль господарського менталітету як важливого чинника соціально-економічних трансформацій, проаналізовано методику Continue reading

З. Васильченко, д-p екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, І. Васильченко, д-р техн. наук, проф. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київ ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Розвинуто методологічні підходи до аналізу та оцінки фінансової безпеки банку. Обґрунтовано, що розробка й оцінка стратегічних рішень з Continue reading

О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи Continue reading