С. Чімишенко, канд. екон. наук (КНУ імені Тараса Шевченка) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У статті проведений аналіз діючого механізму забезпечення військовослужбовців житлом та висвітлено нові погляди на можливі шляхи його Continue reading

І. Жмудська, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті розглядаються поняття конкурентних переваг транснаціональних корпорацій, умови та фактори формування конкурентних переваг ТНК Continue reading

О. Піменова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Досліджено ефективні соціо-екологоекономічні форми господарювання в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Continue reading

Джонс Д. Вирівнювання намиста Абакуса: нова європейська економічна присутність Китаю

Китайський прем’єр Вень Цзябао оголосив у Варшаві 26 квітня 2012 року про намір Китаю збільшити свої прямі іноземні інвестиції в країни Центральної Continue reading

В. Гура, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка), Л. Кот, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) УЧАСТЬ У БІЗНЕС-КЛУБАХ ЯК ШЛЯХ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто Continue reading

О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Н. Ігнатович, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями Continue reading

Л. Кириленко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), О. Євтушевська, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Аналізуються основні тенденції функціонування інформаційно-економічного середовища та розкриваються напрями розвитку сучасної Continue reading

А. Залєвська-Шишак, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості Continue reading

Д. Буркальцева, канд. екон. наук, доц. (Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ГАРАНТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Розглянуто сутність інституціонального інструментарію гарантування економічної безпеки України. Обґрунтовано, що застосування Continue reading

О. Ляшенко, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), В. Лавренчук, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ БІЗНЕСУ В РОЗРІЗІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто поняття соціальної відповідальності бізнесу та його складові. Досліджено суть парадоксу Джевонса, проаналізовано механізм дії Continue reading