М. Попович, здобувач ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВЗАЄМОДІЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню економічних та суспільно-політичних аспектів становлення вітчизняного підприємництва як невід’ємної Continue reading

В. Якобчук, канд. екон. наук, доц. (Житомирський національний агроекологічний університет) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку підприємств Continue reading

Т. Власова, канд. екон. наук, доц. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва Continue reading

В. Сизоненко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

Досліджено суперечності інституціонально – управлінської незавершеності ринкових перетворень та їх вплив на розвиток підприємництва. Continue reading

Прудський В. Глобальний перехід до інноваційної моделі господарського розвитку і формування постіндустріального менеджменту

У статті аналізуються інноваційні компоненти в системі конкурентного господарювання економічних структур і формування постіндустріального менеджменту. Continue reading

В. Зянько, д-р екон. наук, проф. (Вінницький національний технічний університет) МАТЕРІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статі виявлено та проаналізовано основні причини низької активності інноваційної підприємницької діяльності в Україні, обґрунтовано Continue reading

З. Галушка, д-р екон. наук, проф. (ЧНУ імені Юрія Федьковича) ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, Continue reading

З. Варналій, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), О. Панасюк, старший викладач (Національний університет ДПС України) СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Розкрито стан, проблеми та перспективи впливу норм Податкового кодексу України на процес здійснення податкового стимулювання суб’єктів Continue reading

Л. Молдаван, д-р екон. наук, проф. (ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”) КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Досліджено конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві. Визначено проблеми та запропоновано Continue reading

І. Мазур, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті проаналізовано наукові підходи до такої важливої проблеми як підвищення конкурентного розвитку підприємництва на основі комерціалізації Continue reading