Т. Харченко, канд. екон. наук, доц., Ю. Сагайдак, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглядається світовий ринок органічної продукції і особливості його розвитку в Україні. Авторами досліджується сегмент ринку Continue reading

Н. Ігнатович, канд. екон. наук, доц., В. Гура, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Розглянуто ціннісні характеристики інноваційного підприємництва. Доведено, що інновації є засобом виживання сучасного підприємництва Continue reading

Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц., Т. Мельник, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МСФЗ

Проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти змін у фінансовій звітності й первинній документації, характерні для українських Continue reading

Є. Черняк, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Державне регулювання міжнародних міграційних процесів є важливим елементом у формуванні іміджу країни. Проаналізовано взаємозв’язок Continue reading

Ж. Байболатова, магістр економіки, ст. викладач кафедри “Фінанси” Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі, Казахстан ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КАЗАХСТАНУ

Розглянуто теоретичні основи управління фінансами в державному секторі економіки в умовах переходу до бюджетування, орієнтованого на результат. Continue reading

А. Алписбаєва, канд. екон. наук, доц. Євразійський Національний Університет імені Л.М. Гумільова, Казахстан ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

Розглянуто теоретичні та практичні питання розробки фінансового механізму активізації інноваційної діяльності в Республіці Казахстан. Визначено Continue reading

Х. Бачев, канд. екон. наук, проф. Інститут економіки сільського господарства, Софія, Болгарія НОВІ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У статті розглянуто внутридисциплінарну інтеграцію ново-інституціональної економіки та економіки трансакційних витрат. Запропоновано Continue reading