Т. Костенко, асп. КНУ имени Тараса Шевченка, Київ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ СИСТЕМИ КАЙДЗЕН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Розкрито сутність системи кайдзен, її основні елементи та можливості використання у підвищенні продуктивності праці. Проаналізовано Continue reading

О. Піменова, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено сільськогосподарську кооперацію як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки України Continue reading

Є. Жорова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА СТАНУ АНТИКРИЗОВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини Continue reading

В. Филюк, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ БАЗОВІ ЧИННИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКІВ

Систематизовано чинники, які посилюють тенденції до концентрації ринків в усіх економічних системах. Проаналізовано причини активізації цих Continue reading

Л. Жуманкулова, старший аудитор Автономна організація освіти “Назарбаєв Університет”, Республіка Казахстан ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Розкрито необхідність стратегічного планування діяльності державних підприємств на споживчому ринку на основі економетричного моделювання та аналізу фінансових та економічних показників, Continue reading

О. Кузьома, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ

Обґрунтовано, що широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій може сприяти збільшенню кількості малих підприємств Continue reading

Г. Мисака, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ

В статті досліджується взаємозв’язок між розвитком глобалізаційних процесів в світовій економіці та стандартизацією і гармонізацією облікових систем. Continue reading

Л. Пашнюк, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Досліджено підходи до трактування сутності поняття “економічна безпека підприємства”. Розглянуто сутність поняття “загроза” та проаналізовано Continue reading

Н. Ревуцька, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено особливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства на основі використання сучасних видів Continue reading

О. Микитюк, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ В КООПЕРАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ

В статті проаналізовані підходи до визначення конкурентних переваг та перспектив їх використання. Визначено такий напрям реалізації конкурентних Continue reading