О. Комендант, канд. екон. наук, асист. КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ДО “НОВОЇ ЕКОНОМІКИ” В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Визначено основні складові механізму трансформації українського ринку праці в посткризових умовах “нової економіки” або економіки, заснованої на знаннях. Continue reading

О. Каніщенко, д-р екон. наук, проф., Н. Кузнецова, канд. екон. наук, асист., М. Устименко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ: ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті розглянуто чинники, інструменти, результати та наслідки формування міжнародних кластерів як фактору активізації інноваційного розвитку Continue reading

Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Ю. Петрушенко, канд. екон. наук, доц., докторант, Н. Костюченко, канд. екон. наук, доц. Сумський державний університет, Суми ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДУ ДО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА УЧАСТЬ ГРОМАД

У статті досліджується вплив характеристик соціального капіталу місцевих спільнот на ефективність підходу до економічного розвитку, Continue reading

А. Длігач, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ

У статті розглядаються системно-рефлексивна парадигма стратегічного маркетингового управління, яка базується на погодженні Continue reading

Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц., Л. Пащук, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИНЕРГІЧНІ ЕФЕКТИ СТВОРЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ МЕРЕЖ НА ПРОМИСЛОВИХ РИНКАХ

В статті визначено сутність партнерських мереж, розкрито передумови та особливості виникнення синергічного ефекту в рамках партнерських мереж Continue reading

М. Бальцеровіч-Шкутнік, д-р екон. наук, проф. Економічний університет м. Катовіце, Республіка Польща ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ В ГРУПІ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС

У статті проаналізовано динаміку показників зайнятості у розрізі галузевої та вікової структури зайнятого населення “10 нових країн-членів”Європейського Союзу, Continue reading

В. Бабірад-Лазунін, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК МИТНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

В статті досліджено історію зародження та розвитку митної статистики України. Виокремлено та охарактеризовано етапи її становлення. Continue reading

В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗМІНА КЛІМАТУ МІСТА КИЄВА: ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Досліджені актуальні питання зміни клімату, обґрунтована необхідність розробки наукової методики комплексного аналізу та оцінки впливу Continue reading