В. Швець, д-р екон. наук, проф., О. Михальська, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ “ГНУЧКІ” БЮДЖЕТИ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблеми методичних засад управлінського обліку виробничих витрат в інформаційному забезпеченні бюджетування, не тільки на рівні Continue reading

К. Черкащина, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС ВІД РЯДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Continue reading

С. Травінська, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ – ДОСТОВІРНИЙ ТА ПРАВДИВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті досліджено сутність категорії “оцінка” в науковій літературі та нормативно-правових документах; розглянуто види оцінок у вітчизняній та міжнародній практиці; Continue reading

А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., І. Проценко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСНОВНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Визначено передумови трансформації світового ринку послуг в сучасних умовах розвитку глобалізації. Виокремлено основні фактори трансформації міжнародного Continue reading

І. Склярук, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розкрито особливості формування прибутку на підприємствах пивоварної промисловості з урахуванням специфіки виробничого процесу та особливостей діяльності. Continue reading

В. Сердюк, д-р екон. наук, доц. Донецький національний університет, Донецьк МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В статті запропоновано методичний підхід до аналізу впливу оновлення асортиментного ряду на якість продукції та апробовано на прикладі машинобудівного Continue reading

С. Ревенко, асп. ДУ “Інститут економіки та прогнозування” HAH України, Київ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО АГРАРНОГО РИНКУ

Стаття спрямована на аналіз інституційних аспектів формування організованого аграрного ринку. З метою виявлення основних інститутів та інституцій, Continue reading

Л. Пащук, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ

Визначено основні проблеми та перспективи діяльності українських бізнес-асоціацій, розроблено визначення поняття бізнес-асоціації, виділено групи ключових Continue reading

В. Осецький, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті визначено поняття господарського менталітету як неформального інституту, проаналізовано основ¬ні підходи представників Continue reading

Д. Нестерова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАПРЯМКИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

У статті визначено економічний зміст поняття фінансові ресурси страхової організації, розглянуто структуру фінансових ресурсів страховика за джерелами фінансування Continue reading