В. Волошина, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті досліджуються інструменти стратегічного управління. Поліпшується визначення та їх класифікація. Виділяються інструменти для використання у вищих навчальних Continue reading

З. Варналій, д-р екон. наук, проф., І. Савич, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті розглядаються соціально-економічні аспекти причинності тінізації національної економіки. Досліджено теоретичний внесок зарубіжних та вітчизняних вчених Continue reading

Г. Царук, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АУДИТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СЕГМЕНТ СИСТЕМИ ЕКО-МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНЯКУ

Розглянуто основні принципи проведення екологічного аудиту підприємств гірничодобувної промисловості. Вивчено норматив- но-праве регулювання та міжнародний досвід  Continue reading

В. Шкутнік, д-р екон. наук, проф. Економічний університет м. Катовіце, Польща ДИНАМІКА БЕЗРОБІТТЯ В ГРУПІ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС

У статті здійснено статистичне моделювання параметрів, які характеризують стан та тенденції розвитку ринку праці певних країн-членів ЄС, шляхом виявлення співвідношень Continue reading

Т. Олешко, д-р техн. наук, проф., О. Марусич, асп. Національний авіаційний університет, Київ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ АВІАКОМПАНІЇ

В статті визначена сутність економічного механізму ресурсозбереження, показано причино-наслідкові зв’язки між його елемен- там. Проаналізовано місце і Continue reading

Р. Нургалієва, канд. екон. наук, доц. Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Республіка Казахстан ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ І ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

У статті розглядаються різні визначення облікової та податкової політики підприємств в сучасній економіці. Визначено, що в умовах Республіки Казахстан статусу,  Continue reading

Дж. Немец, проф. інженерії, канд. наук, Л. Матейова, нженер, асп. Університет імені Масарика, Чехія ДЕЗЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ З ДОСВІДУ ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Державні реформи управління в Чеській Республіці і в Словаччині почалися майже відразу після “оксамитової революції” в 1989 році. Більше двох десятиліть конкретного Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., В. Нестеренко, магістр КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВПЛИВУ

Процес подолання науково-технічної відсталості і нестійке використання природних ресурсів вимагають розробки нових методів і моделей еколого-економічної взаємодії. Continue reading

Дж. Хаас, канд. техн. наук, Л. Седміхрадська, д-р філол. наук, Дж. Дітріх, канд. техн. наук Економічний університет, Чехія ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1918-1938

Дослідження оцінює податкову конкуренцію між місцевими органами влади в Чехословаччині в міжвоєнний період. Використовувався кореляційний і регресійний аналіз, Continue reading

А. Герасименко, канд. екон. наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ОЦІНКА ВТРАТ ДОБРОБУТУ ВІД РИНКОВОЇ ВЛАДИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті досліджено та удосконалено методологію оцінки величини втрат суспільного добробуту, обумовлених ринковою владою. На основі удосконаленої Continue reading