Н. Давлетбаєва, канд. екон. наук, доц. Карагандинський державний технічний університет, Республіка Казахстан ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто теоретичні основи інноваційної модернізації промисловості як основа сталого розвитку національної економіки Ка- захстану. Ці зміни в даний час Continue reading