Т. Татаріна, канд. екон. наук, доц. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ КАТАСТРОФІЧНИХ РИЗИКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і Continue reading

В. Савельєв, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка ОЦІНКА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

У статті розглянута сутність процесу оцінки бізнес-середовища та визначені напрямки аналізу при формуванні глобальної маркетингової стратегії. Continue reading

М. Александрова, асп. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ ОЦІНКА ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО ФІСКАЛЬНОГО ТЯГАРЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті розглянутий відтворювальний аспект зв’язку між фіскальним тягарем та схильністю до розвитку економіки при певних припущеннях Continue reading

Л. Лисяк, д-р екон. наук, проф., К. Роменська, ст. викладач Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що Continue reading

К. Кучеренко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ

Розглянута проблема впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду. Наводиться перелік ризиків, що Continue reading

Г. Хемій, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано стан системи державного пенсійного страхування України. Виявлено місце головного фінансового інституту – Continue reading

А. Сабірова, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МАРКЕТИНГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку Continue reading

О. Прокоф’єва, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

У статті досліджено світовий ринок перестрахування в період глобальної рецесії та визначено основних гравців даного ринку. Також проаналізовані Continue reading

О. Лобова, канд. екон. наук, ассист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

В статті обґрунтовується необхідність страхування підприємницької діяльності в аграрному секторі. Описано різні види сільськогосподарських ризиків, Continue reading

Г. Тлуста, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

В статті систематизовано науково – методичні підходи до трактування поняття “медичне страхування”, визначено рoль такого виду страхування Continue reading