Н. Лутчин, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані основні диспропорції економіки як на державному, так і на регіональному рівні. В роботі розглядаються концептуальні Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СТАТИСТИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

В статті досліджено світовий дослід оцінювання якості життя на основі якого розроблено методичне забезпечення вимірювання якості життя Continue reading

О. Іваненко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

За результатами дослідження оцінено ефективність управління кредитними спілками на основі аналізу показників, що характеризують Continue reading

О. Євсєєнко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Теоретично обгрунтована необхідність моделювання взаємозв’язків між економічними та соціально-демографічними показниками. Досліджено вплив Continue reading

В. Єлейко, д-р екон. наук, проф., Р. Боднар, канд. фіз.-мат. наук, доц. Львівська комерційна академія, Львів ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ

У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України Continue reading

В. Дронь, канд. фіз.-мат. наук, доц. Головне управління статистики у Чернівецькій області, Чернівці ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ МЕТОДОМ УМОВНО-НАСЛІДКОВОГО РОЗКЛАДУ ПОДІЙ

У роботі запропоновано алгоритм встановлення існування взаємозв’язку між довільними соціально-економічними величинами. Алгоритм Continue reading

В. Гордієнко, канд. екон. наук, доц., О. Григораш, асп. Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Continue reading

О. Гордєєва, ст. викл. С. Суслова, канд. екон. наук, доц. Пермський філіал Національного дослідницького університету Вища школа економіки, Росія ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: МОЖЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

У статті представлені результати дослідження даних муніципальної статистики з метою визначення показників, які можуть бути використані для Continue reading

М. Габелко, мол. наук. співроб., НУЛ досліджень підприємництва, Національний дослідницький університет, Вища школа економіки, Росія ВПЛИВ РАМКОВИХ УМОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РАННЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Дослідження спрямовано на вивчення ролі соціального середовища та державної політики у створенні рамкових умов підприємницької діяльності . Continue reading

В. Бабірад-Лазунін, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації Continue reading