І. Шевченко, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Стаття розглядає роль людського ресурсу у формуванні стійкісно-орієнтованої конкурентоспроможності. Економічний розвиток все більше визначається Continue reading

О. Микитюк, канд. екон. наук, асист., O. Гончарова, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В статті досліджуються актуальні питання розвитку таких форм інноваційної інфраструктури як венчурне фінансування та кластерні утворенння, Continue reading

Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц., В. Гура, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Статтю присвячено дослідженню діяльності українських підприємств сфери виробництва органічної продукції в контексті зміщення акцентів Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., В. Нестеренко, економіст КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Екологічна безпека є актуальним питанням в розрізі оцінки національної безпеки кожної держави і світу в цілому. Відсутність універсальності Continue reading

І. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф. Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, М. Оліскевич, канд. фіз.-мат. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ЕМПІРИЧНИЙ ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ КОРЕГУВАННЯ ПОХИБКИ

У результаті емпіричного дослідження взаємозв’язків між основними макропоказниками функціонування ринку праці в Україні розроблено Continue reading

Н. Серветник, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ

В статті вивчаються способи оцінки синхронізації економічних циклів. Вивчаються коливання економічної активності в пострадянських країнах. Continue reading

В. Скіцько, канд. екон. наук, докторант КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИБОРУ СПОЖИВАЧАМИ КОМПАНІЇ З ДОСТАВКИ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ НА ПІДГРУНТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Людина може отримати якісну питну воду кількома способами, одним з яких є доставка питної бутильованої води спеціалізованими компаніями. Continue reading

Т. Нагачевська, канд.екон. наук, доц., В. Захарченко, студ. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТІ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ

Проблема залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України та диверсифікація форм міжнародного інвестування Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., І. Оробець, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті обґрунтовано важливість виокремлення інноваційної складової сталого розвитку поряд з екологічною, соціальною та економічною Continue reading

C. Нате, лектор, канд. екон. наук, В. Гречу, лектор, канд. екон. наук Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія ЗАСОБИ ЕКО-РОЗВІДКИ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Багато з проблем, пов’язаних зі стійким розвитком, можна простежити на шляху виробництва і споживання,яке здійснює сучасне суспільство. Continue reading