Ю. Макогон, д-р екон. наук, проф., Ю. Кінчевська, асп. Донецький національний університет, Донецьк РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В АСПЕКТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті проведено аналіз розвитку транснаціональних корпорацій в аспекті глобалізації. У даній статті розглянуто теоретичні та методологічні Continue reading

Є. Івохін, д-р фіз.-мат. наук, доц., Aлмодарс Баррак Субхі Kамл, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРИКЛАД ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ОСНОВІ ЗАДАЧІ ПРО РЮКЗАК

У цьому дослідженні розглянуто застосування классической задачи 0-1 ранце с одним ограничением для розв’язання задачі вибору пакетів телевізійної реклами Continue reading

О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Н. Слушаєнко, канд. фіз.-мат. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ

Досліджується новий напрямок інвестування сучасних проектів – соціально відповідальне інвестування (СВІ). Розглядаються системні принципи соціального інвестування, Continue reading