Е. Мороз, асист. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ – ПЕРЕДУМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ДПП

У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах Continue reading

К. Крицун, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань Continue reading

М. Калиниченко, канд. екон. наук, доц. Донецький національний університет, Донецьк МУЛЬТІАТРИБУТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ПРЕДМЕТА СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

У статті представлено результати дослідження предмету маркетингу як об’єкту наукового пізнання. У ході дослідження було проведено систематизацію Continue reading

В. Зянько, асп. Вінницький національний технічний університет, Вінниця РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розроблено три економетричні моделі венчурного інвестування інноваційної діяльності, котрі дозволяють здійснювати прогнозування Continue reading

Т. Дубовик, канд. екон. наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ ДО ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

В статті наведена концептуальна модель дослідження основних факторів, які впливають на довіру споживачів до інтернет-магазинів: надійність Continue reading

О. Демидюк, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Досліджено проблему інституційної ефективності економічної системи України в контексті сталого розвитку. Визначені особливості інституційної Continue reading

Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВА КРИЗА ЄС: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

В статті узагальнено причини фінансової кризи ЄС та розкрито комплекс заходів щодо подолання наслідків фінансової кризи та оздоровлення Continue reading

А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів господарювання як чинника низької Continue reading

З. Галушка, д-р екон. наук, проф. ЧНУ імені Юрія Федьковича, Чернівці, М. Соболєва, магістр Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного Continue reading

О. Гаврилюк, д-р екон. наук, проф. Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Висвітлені новітні тенденції й загрози глобального й національного розвитку, розкрито й поглиблено зміст категорії “ризик”, ідентифіковано Continue reading