І. Оробець, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто основні етапи еволюції концепції сталого розвитку. Визначено роль ООН у становленні та пропагуванні ідей сталого розвитку. Continue reading

О. Мельничук, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку електронної комерції як складової інформаційної економіки в Україні. Визначено стан і перспективи Continue reading

В. Гонтюк, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, Continue reading

А. Вікулова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПАТЕНТНІ “ПАРАЗИТИ” ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджується діяльність патентних тролей в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Визначається вплив патентного тролінгу Continue reading

І. Прилуцька, асп., асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті досліджено взаємодію інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні, визначено чинники, які впливають на Continue reading

А. Маслюківська, асп., асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ

У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і динаміки ринку, його основних гравців, Continue reading

І. Нетреба, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС”

Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії “інформаційний ресурс”. Визначено взаємозв’язки Continue reading

О. Давидова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розкрито напрями державного регулювання туристичної діяльності в Україні, а саме: нормативно-правова, економічна, соціальна та Continue reading

І. Горбась, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

У статті представлено досвід реалізації організаційно-управлінських нововведень на вітчизняних підприємствах; висвітлено напрями і форми співпраці Continue reading

А. Степанова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Висвітлено питання мінімізації інвестиційних ризиків у діяльності суб’єкта господарювання в Україні. Запропоновано систему заходів попередження Continue reading