І. Павленко, д-р екон. наук, проф., І. Тимченко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

У статті проаналізовано міжнародний досвід реструктуризації вугільної промисловості. Досліджено причини державної неефективності Continue reading

Т. Затонацька, д-р екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті розглянуто основні положення інвестиційної політики нового покоління та можливості її інтеграції в Україні. Досліджено зарубіжний Continue reading