Н. Крилова, канд. екон. наук, доц., Ю. Редько, магістр міжнародної економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Розкрито фактори, що сприяють зростанню попиту на зернові культури: споживання зернових постійно зростає, ринок розширюється, Continue reading

Л. Кудирко, канд. екон. наук, проф. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ПОДОЛАННЯ “ІНФОРМАЦІЙНИХ РОЗРИВІВ” В ОСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

У статті здійснено аналіз підходів щодо відповідності методологічної спадщини теорії макро – та мікроекономіки викликам сучасного світогосподарського Continue reading

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІНТЕРАКТИВНОМУ ПРОСТОРІ

У статті виявлено тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному просторі через аналіз чинників їх функціонування Continue reading

В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченко, Київ СТРУКТУРА ТОРГОВЕЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗОНАХ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

В статті розглянуто різні моделі угод про вільну торгівлю (УВТ) та зон вільної торгівлі (ЗВТ), визначено комплексний підхід до їх структури та Continue reading

О. Гаращук, д-р екон. наук, доц., заступник начальника управління організаційного та інформаційного забезпечення – начальник відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ та міжнародного співробітництва ДІНЗ України, В. Куценко, д-р екон. наук, проф., головний науковий співробітник ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

Розкривається вплив освітньої сфери на стан економіки, її конкурентоспроможність. Підкреслюється, що вища освіта є невід’ємним Continue reading

В. Кравченко, канд. екон. наук, доц., А. Старостіна, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

У статті здійснено критичний аналіз поглядів представників основних теоретичних шкіл щодо підходів до дослідження підприємницьких Continue reading

А. Старостіна, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, О. Бабанська, викл. ОНУ імені І.І. Мечнікова, Одеса МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУТЬ, ЗМІСТ, ФОРМИ, СУБ’ЄКТИ

У статті здійснено критичний аналіз основних теоретичних шкіл щодо сутності та механізмів реалізації транскордонного співробітництва Continue reading