Є. Мускалу, д-р наук (економічних), проф. Університет ім. Лучіана Блага, м Сібіу, Румунія УПРАВЛІНСЬКОГО ПІДХОДУ ПРО РОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА СУДУ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ

Метою даного дослідження є understans, як якість Суд зобов’язаний у ролі голів судів в Румунії, які, для належного управління департаментів та Continue reading

К. Черкашина, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Л. Могилко, канд. екон. наук Київська філія АТ “МІСТО БАНК”, Київ ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

У статті визначено причини виникнення та існування дефіциту державного бюджету країни. В історичній ретроспективі розглянуто основні джерела Continue reading

А. Ходжаян, д-р екон. наук, Т. Шиптенко, заступник завідувача відділу з питань економічної безпеки Науково-дослідний економічний інститут Мінекономрозвитку і торгівлі України ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ

В статті розглянуто існуючі наукові підходи до формулювання сутності поняття та структурних елементів тіньової економіки. Наведені Continue reading

Д. Ульянова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОБЛІКОВА ОЦІНКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкриваються сутність зобов’язань із природоохоронної діяльності та особливості оцінки їх в обліку згідно з міжнародними та національними стандартами, Continue reading

В. Трохименко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНА ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

У статті проаналізовано особливості запровадження новітніх стандартів регулювання діяльності системно важливих банків як одного з Continue reading

Н. Томчук-Понамаренко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІКИ ДОБРОБУТУ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті здійснено аналіз еволюції наукових поглядів на сутність категорії “рівень життя населення” та деяких методичних аспектів її дослідження. Continue reading

В. Скіцько, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМТСВА

У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для Continue reading

Я. Овсянникова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОЕКТНІ ОБЛІГАЦІЇ В ФІНАНСУВАННІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

У статті поглиблено теоретичні положення щодо фінансування проектів публічно-приватного партнерства та обґрунтовано практичні рекомендації Continue reading

О. Михальська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих ви- трат за “центрами відповідальності”, Continue reading

А. Ігнатюк, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, С. Кульпінський, канд. екон. наук, пров. наук. співроб. НДЕІ при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Київ ЕКСПАНСІЙНА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА І МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті аналізуються основні інструменти експансійної монетарної політики та її вплив на інвестиційне зростання. Обґрунтовуються можливості Continue reading