М. Авксєнтьєв, канд. екон. наук, докторант Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київ, В. Павленко, канд. екон. наук, заступник голови правління ПАТ “Укргазвидобування”, Київ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА РОБОЧА СИЛА – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В статті проаналізовано інформацію, яка стосується доведення необхідності використання високоосвічених спеціалістів в усіх галузях суспільного Continue reading

А. Бохан, канд.екон.наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ЕКОЛОГІЧНІ ТА БЕЗПЕКОВІ АТРИБУТИ ГЕОСТРАТЕГІЧНОЇ ГЕГЕМОНІЇ

В статті розглянуті сучасні аспекти прояву геостратегічної гегемонії в контексті екологічних і безпекових атрибутів її представлення, що зумовлюють Continue reading

Т. Харченко, канд. економ. наук, доц., Ю. Сагайдак, канд. економ. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню питань збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів в Україні. Окреслено найактуальніші Continue reading

Л. Гацька, канд. екон наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Розглянуто основні напрямки впливу екологізації на економічне та соціальне зростання ринків праці. Визначено позитивні та негативні наслідки Continue reading

В. Березюк, канд. екон наук, доц. Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В КАЗАХСТАНІ

У статті проаналізовано основні підходи до розвитку аудиту в Казахстані, проблеми його становлення. На основі отриманих результатів розроблені Continue reading

Л. Кот, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Проаналізовано природу та основні підходи до визначення соціального підприємництва, причини стрімкого розвитку соціального Continue reading

Н. Ігнатович, канд. екон наук, доц., В. Гура, канд. екон наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування і реалізації концепції соціального підприємництва у світовій економіці. Виділено основні Continue reading

Л. Кириленко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Обґрунтовано підходи до розуміння сутності процесів соціалізації економічної системи, що виступають дієвим каталізатором перетворення Continue reading

О. Євтушевська, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Висвітлено універсальні принципи етичного споживання. Визначено п’ять основних принципів: принцип дбайливого ставлення до довкілля, принцип Continue reading

О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСНОВНІ СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті надано визначення та показано необхідність застосування різних методів ціноутворення підприємств. Проаналізовано причини відсутності універсальної Continue reading