Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: УКРАЇНА У ВІДОБРАЖЕННІ

Метою даного дослідження є на основі статистичного аналізу поточних внутрішніх і зовнішніх тенденцій в енергетичному секторі України розглянути можливі Continue reading

І. Федоренко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, К. Дрозд, магістр міжнародного бізнесу та економіки Університет прикладних наук, Шмальканден, Німеччина АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стаття присвячена дослідженню прямих іноземних інвестицій в інноваційні нанотехнологіїї на прикладі країн Європейського Союзу. Проведений аналіз обсягів Continue reading

Р. Палюліте, д-р екон. наук, доц., А. Растеніене, д-р екон. наук, доц. Вільнюський університет, Вільнюс, Литва РОЗВИТОК САМОЗАЙНЯТОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

В статті аналізуються фактори, що впливають на розвиток діяльності самозайнятості в глобальних економічних умовах, а саме, ліберальних професій. Мета цієї статті полягає Continue reading

А. Камінський, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна БЕНЧМАРКИНГ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКА НА РИНКУ

Стаття презентує концепцію бенчмаркингу на ринку споживчих кредитів. Сутність такого бенчмаркингу у порівняльному аналізі параметрів банку та середньо Continue reading

О. Строкаченко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

В статті сформульовані недоліки існуючої інформаційної системи енергетичної статистики в Україні. Описаний механізм автоматизованого збору статистичних даних в енергетиці та оцінена ефективність системи, що впроваджується. Розроблена система Continue reading

Є. Страутіу, канд. істор. наук, доц. Лучіан Блага університету, Сібіу, Румунія ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ МІЖ НАУКОЮ І ПОЛІТИКОЮ

Протягом останніх трьох десятиліть, наукова теорія глобального потепління стала політичною ідеологією. Значні політичні компоненти можна побачити як в передумовах, і (особливо) в наслідках. Але спостерігається вже принаймні десятиліття і негативізм: науково-дослідні програми Continue reading

С. Слухай, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ЧИ ПОТРІБНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ?

У статті показано, що існуючі в Україні економічна та соціальні відмінності між територіями вимагають застосування інструментів фінансового вирівнювання. Дослідження показує, що застосування формульного підходу до фінансового вирівнювання призвело до практично повного Continue reading

В. Саранча, канд. екон. наук К. Вітале, д-р техн. наук, проф., С. Оресковіч, д-р техн. наук, проф. Загребський університет, Загреб, Хорватія, В. Сулима, д-р техн. наук, проф. Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ. ВСТУП ДО ПРОБЛЕМАТИКИ

У статті описаний метод оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) та можливості його використання в системі охорони здоров’я. ОЖЦ звертає увагу на дбайливе використання ресурсів, Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, С. Малютін, д-р экон. наук Національний банк України, Київ, Україна, С. Міщенко, канд. екон. наук, доц. Університет банківської справи Національного банку України, Київ, Україна ПЕРЕХІД ДО ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНЕТАРНОЇ ПРАКТИКИ

У статті досліджено особливості переходу до інфляційного таргетування в Україні. Основну увагу приділено впорядкованому та системному використанню інструментів монетарної політики в умовах розбалансованості грошового Continue reading

Х. Башев, д-р екон. наук, проф. Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія ПРО ФОРМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ми пропонуємо цілісну систему для аналізу, оцінки і поліпшення екологічного менеджменту, використовуючи “аграрний сектор” як приклад. Вона включає в себе міждисциплінарний підхід (економіка, організація, право, соціологія, екологія, Continue reading