В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Стаття присвячена теоретичному аналізу сутності та механізму страхування інтелектуальної власності. Досліджено зміст та особливості відносин інтелектуальної власності та їх роль у суспільному відтворенні. Continue reading