І. Савич, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Continue reading

О. Красільник, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблеми фінансування вищих навчальних закладів та приділено увагу формуванню кошторису закладів вищої освіти в Україні. Описано практику формування і використання Continue reading

В. Голубка, пошукувач імені Івана Франка, Львів НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті доведена важливість ефективного використання наукового потенціалу фармацевтичного ринку України в системі стратегічних пріоритетів його розвитку. Сформульовано Continue reading

В. Брановицький, асп. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено проблему структурних деформацій власності в постприватизаційний період, а саме відсутність суспільного усвідомлення легітимності власності, що постійно продукує Continue reading

О. Яфінович, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом Continue reading

О. Солодка, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КРЕДИТНИЙ ДЕФОЛТНИЙ СВОП У МЕХАНІЗМІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

В статті визначено економічну природу і механізм функціонування CDS у розрізі ефективного перерозподілу кредитного ризику. Досліджено особливості динаміки номінального Continue reading

С. Онищенко, канд. екон. наук, доц., здобувач Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті обґрунтовано та визначено пріоритети державної політики, які дозволяють підвищити рівень бюджетної безпеки України. Акцентована увага щодо проблем дефіцитної Continue reading

Є. Носова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних Continue reading

Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Розглянуто діючі бюджетні інструменти підтримки суб’єктів господарської діяльності в Україні. Узагальнено та проаналізовано досвід використання інструментів бюджетного стимулювання Continue reading

І. Івахненко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ІНВЕСТУВАННЯ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

У статті досліджуються особливості фінансування реального сектору економіки через використання інструментів та механізму ринку цінних паперів, а також розглянуто можливість Continue reading