Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

Визначено можливості застосування механізмів фіскальної консолідації в Україні та зарубіжних країнах, їх особливості та проблеми. В даному аспекті особливу увагу приділено Continue reading

Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц., Ю. Наконечна, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

В статті розглянуто порядок та відмінності у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Здійснено аналіз складу джерел і напрямків використання коштів Continue reading

Р. Білик, канд. екон. наук, доц., докторант Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено проблематику зміцнення фінансової основи розвитку регіонів як складової політики забезпечення економічної безпеки та одного з найважливіших напрямів децентралізації Continue reading

О. Баженова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМНО ЗНАЧИМИХ ЕКОНОМІК СВІТУ НА ДИНАМІКУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ

В статті побудовано векторну авторегресійну модель економіки України, що дозволяє досліджувати вплив шоків з боку системно значимих країн на ключові показники функціонування Continue reading

О. Чеберяко, д-р. істор. наук, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РІВЕНЬ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного Continue reading

І. Лютий, д-р, екон. наук, проф., Н. Шпигоцька, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасні тенденції інвестиційного кредитування реального сектору економіки та роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в Україні. Проаналізовано Continue reading

В. Зянько, д-р екон. наук, проф., В. Зянько, асп. Вінницький національний технічний університет, Вінниця СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті досліджено основні економічні суперечності, притаманні нинішньому етапу формування в Україні моделі інноваційного розвитку, проаналізовано їх причини та наслідки Continue reading

З. Галушка, д-р екон. наук, проф., А. Дутчак, здобувач Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ

У статті здійснено порівняння наукових підходів до розуміння економічної та соціальної ефективності функціонування ринкового розподілу доходів. Визначено Continue reading

З. Варналій, д-р екон. наук, проф., К. Коваленко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У СИСТЕМУ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості організації та функціонування зовнішнього державного фінансового контролю у країнах пострадянського простору. Виділено основні Continue reading