О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф., С. Шимків, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб’єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних Continue reading

Р. Пікус, канд. екон. наук, проф., Д. Нестерова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У статті досліджено структуру інвестиційного портфеля страхових компаній в Україні з метою оцінки ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії, яку проводять дані страхові організації. Continue reading