С. Герасименко, д-р екон. наук, проф., В. Герасименко, канд. екон. наук, викладач, ВНЗ “Національна академія управління”, Київ, Україна, О. Чуприна, канд. екон. наук, доц., Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харьків, Україна СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Розглянуто проблему статистичного оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості підготовки їх випускників, у зв’язку з необхідністю впровадження в практику положень нового Закону Continue reading