Н. Давлетбаева, канд. екон. наук, доц. Карагандинський державний технічний університет, Караганда, Казахстан НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ КАЗАХСТАНУ

У статті розглянуті пріоритетні напрями та механізми підвищення інноваційного потенціалу харчової промисловості регіонів Республіки Казахстан на сучасному етапі. Визначено загальносистемні проблеми низької Continue reading

Ю. Вертакова, д-р екон. наук, проф. Південно-Західний державний університет, Курськ, Російська Федерація В. Плотніков, д-р екон. наук Санкт-Петербурзький державний економічний університет, Санкт-Петербург, Російська Федерація Ю. Положенцева, канд. екон. наук , доц. Південно-Західний державний університет, Курськ, Російська Федерація РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ: РОСІЙСЬКА І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів розвитку кластерних ініціатив територіальних економічних систем і держав-ного управління розвитком шляхом реалізації кластерної політики, орієнтованої на підвищення Continue reading

Л. Бунеску, канд. екон. наук, лектор Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЛАФФЕРА ДЛЯ КРАЇН БЕНІЛЮКСУ ПРОТЯГОМ 1995-2012 РОКІВ

Задача знаходження ставки податкового тягаря, яка генерує найбільший обсяг податкових надходжень, привертала увагу дослідників весь час. Закон дефіциту державних фінансових ресурсів по відношенню до державних Continue reading

Будач, канд. екон. наук, асист. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія НАСТУПНІ ПОКОЛІННЯ СПОЖИВАЧІВ – ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БРЕНДІВ

Молодь – різнорідне суспільство, яке характеризується відсутністю терпіння і уваги, допитливі, але поверхневі, завжди назв’язку і завжди біжать, з сильним бажанням володіти товарами, але відчувають нестачу Continue reading