Г. Бодеа, канд. екон. наук, доц., Університет імені Бейбес-Боляя, м. Клуж-Напока, Румунія М. Ровінару, канд. екон. наук, доц., Університет імені Бейбес-Боляя, м. Клуж-Напока, Румунія ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ І КРИЗА

Сучасні наукові возз’єднання та дебати зосереджені, протягом декількох років, на економічній кризі. Continue reading

Л. Беласку, д-р екон. наук, доц., Сибійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія А. Хоробет, д-р екон. наук, проф., Бухарестський економічний університет, Бухарест, Румунія ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІСТЬ: РУМУНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Наша стаття використовує статистичні інструменти з метою емпіричного дослідження інституціональних детермінант прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Румунії. Continue reading

Е.Бако, канд. екон. наук, доц., С.Варварі, канд. екон. наук, лектор Університет імені Бейбес-Боляя, м. Клуж-Напока, Румунія ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В РУМУНІЇ

Прямі іноземні інвестиції є істотним фактоомр економічного розвитку і зростання на всіх рівнях: національному, регіональному та місцевому. Continue reading

В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність, структуру, передумови формування та види інтелектуальної ренти, охарактеризовано її специфічні властивості, проблеми оцінювання та розподілу між основними економічними суб’єктами. Continue reading