Н. Гура, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

У статті проаналізовано основні зміни Директиви 2013/34/ЕС, підходи до її впровадження в країнах ЄС, критичні зауваження та рекомендації різних дослідників. Continue reading