О. Чугаєв, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ІМІДЖУ КРАЇН СВІТУ

Охарактеризовані результати вимірювання економічної складової іміджу країн існуючими методами. Запропоновано новий метод вимірювання на основі вебометричного підходу із використанням Continue reading

О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Я. Фаренюк, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТУВАННЯ В “ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ” СВІТУ

Стаття містить результати вивчення сучасного досвіду провідних країн світу у розвитку відновлювальних енергетичних технологій. Наведено класифікацію відновлювальних джерел енергії. У статті Continue reading

Н. Сагалакова, канд. екон. наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ КЛАСИФІКАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми Continue reading

Г. Прунцева, канд. екон. наук. Голова ГО “Інституціональні реформи”, Київ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

У статті проаналізовано основні проблеми розвитку аграрної сфери економіки. Проаналізовано основні чинники впливу на забезпечення продовольчої безпеки країни. Представлено Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ БАЗЕЛЬ І, ІІ, III: РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ОСНОВИ

У статті досліджено розвиток фундаментальних угод Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, ІІ, ІІІ). Визначено перешкоди у запроваджені вимог Базеля ІІІ до капіталу банків в Continue reading

С. Мицюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, В. Мегей, економіст, Київ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

У статті охарактеризовано сучасний стан відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і зроблено аналіз тенденцій Continue reading

І. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф., Р. Семко, канд. екон. наук, доц. Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ QUEST III З РОЗШИРЕНИМ ФІСКАЛЬНИМ БЛОКОМ

У статті детально проаналізовано логіку побудови, виведено та уточнено основні рівняння динамічної стохас- тичної макромоделі загальної рівноваги QUEST III, Continue reading

Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, А. Мостепанюк, канд. екон. наук, викладач кафедри економіки Гірне Американський університет (GAU), Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК) РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

Висвітлено роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як важливого механізму подолання кризи держави загального добробуту та пом’якшення соціальних проблем, Continue reading

Н. Версаль, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 – 2009 РР. НА СТРУКТУРУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

З’ясовано, що є позитивні зрушення внаслідок зміни функцій регуляторів банківського сектора – Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – в частині посилення захисту вкладників – фізичних осіб  Continue reading